Samen zijn we lichtdragers op basisschool De Tamboerijn
Leerlingen, leerkrachten en ouders, samen vormen ze basisschool De Tamboerijn en hebben een helder gemeenschappelijk doel: de ontwikkeling van een nieuwe generatie lichtdragers. Lichtdragers..? Ja, mensen die in de samenleving van de 21e eeuw hun geloof in God uitstralen op de plek waar zij wonen, werken en leven. Juist de aansluiting van geloofsopvoeding thuis en christelijk basisonderwijs schept een omgeving waarin kinderen kunnen groeien en bloeien.

Ons onderwijs
Het geloof is de basis van ons onderwijs dat we modern en kindgericht geven. Leerkrachten op onze basisschool geven les vanuit hun geloof. Onze school
– heeft moderne leermethoden
– gebruikt digitale hulpmiddelen
– werkt thematisch en kindgericht
– is een veilige, liefdevolle omgeving
– maakt werkt van extra activiteiten
Zo leren we kinderen wie ze zijn, wat ze kunnen en vooral… dat ze met hun unieke talenten van betekenis zijn.

Onze kernwaarden
Deze vijf trefwoorden kenmerken onze school, hoe we met elkaar omgaan en de manier waarop we lesgeven:

1. Geloof
Geloof in een liefdevolle Schepper is de plus op ons totale schoolleven en bepaalt hoe we met elkaar omgaan en hoe we onderwijs geven.
2. Liefde
Gods liefde geven wij handen en voeten door van onze leerlingen en elkaar te houden.
3. Veiligheid
Elk kind voelt zich veilig op onze school, zo kan het zich ontwikkelen tot gelukkig kind.
4. Vertrouwen
Door vertrouwen uit te spreken en uit te stralen naar kinderen én elkaar, groeit het zelfvertrouwen.
5. Toekomstgericht
Door een onderzoekende en kritische houding te stimuleren, ontdekken leerlingen nieuwe dingen in zichzelf én in hun omgeving.

Zullen we eens kennismaken?
Je zoekt een basisschool voor je kind of een inspirerende werkomgeving om als leerkracht aan de slag te gaan? Bel Mireille of Lenneke voor een afspraak of antwoord op je vragen (0172 42 48 34) of stuur een mail naar m.schinkelshoek@levwn.nl.

U bent ook welkom op een van de open morgens. U vindt de data van dit schooljaar in onze agenda.welkom

Graag tot ziens!

Met hartelijke groet,
Mireille Schinkelshoek, directeur