Grote Rekendag 2018

Celine den DekkerNieuwsberichten

We zijn van start gegaan!
Na een leuke, spannende, schoolbrede start zijn we nu in alle groepen bezig met de Grote Rekendag 2018!

We hopen op een leuke, leerzame dag met elkaar.