Groep 3 - Welkom op de pagina van groep 3. Wij zijn een gezellige klas met 24 kinderen waar veel te beleven valt. Op maandag staat juf Lenneke voor de groep en van dinsdag t/m vrijdag is juf Thirza er. Daarnaast is ook juf Marit vaak bij ons in de klas aanwezig. Groep 3 staat voor veel kinderen in het teken van het leren lezen, maar dat is natuurlijk niet het enige wat er bij ons gebeurt. Op deze pagina willen we u graag laten zien hoe een dag in onze groep eruit ziet.  Wanneer de kinderen ’s ochtends binnenkomen dan beginnen ze met een inloop. Op elk groepje ligt materiaal waarmee de kinderen aan de slag kunnen. Dit is vaak herhaling van wat we met rekenen, schrijven en lezen al hebben geleerd. Hierna gaan we gezellig met elkaar in de kring en beginnen we de dag met de Here God. We zingen, luisteren naar een verhaal of maken de verwerking op een werkblad dat hoort bij de verhalen van de week. Na de kring gaan we door met rekenen. Dit doen we op allerlei manieren. Een circuit met allerlei spelletjes, bewegend leren op het schoolplein, in het schrift oefenen of oefenen op onze Chromebooks. Dan is het tijd voor pauze. We  spelen lekker met onze eigen groep buiten spelen en daarna eten we ons fruit op terwijl de juf voorleest. Na de pauze beginnen we met de leesles. Hierbij gebruiken we de methode Lijn 3. In het eerste halfjaar van groep 3 komen alle klanken één voor één voorbij en leren de kinderen met de geleerde klanken lezen. Het tweede halfjaar kunnen de kinderen al meer lezen en gaan  we daar op door. Door middel van de methode wordt er ook gekeken naar de verschillende niveaus in de groep. Zo worden kinderen die al vanaf het begin van groep 3 kunnen lezen op hun niveau uitgedaagd en de kinderen die het moeilijk vinden, krijgen extra hulp. Bij deze methode wordt er ook aandacht besteed aan het vak spelling: het schrijven van woorden. Na de leesles schrijven we in ons schrijfschrift. De letters die wij leren schrijven sluiten aan bij de letters die we hebben leren lezen bij de leesles. Na het ochtendprogramma is het tijd voor een boterham. Bij ons op school zijn we gewend om met z’n allen op school te lunchen. Eerst zitten we 20 minuten in de klas en eten… ... Lees Meer