Welkom bij groep 8 - Hallo allemaal, Wat leuk dat u onze pagina bezoekt! Wij zijn een hele gezellige groep 8 van 26 kinderen, met een enthousiaste juf. We houden ervan om gezellig met elkaar te kletsen, de wereld te ontdekken door bijvoorbeeld het jeugdjournaal of excursies en allerlei verschillende dingen te leren. We vinden het fijn wanneer het werken wordt afgewisseld met iets van een spel tussendoor. Juf weet iedere keer weer iets nieuws te verzinnen en sommige spellen doen we gewoon meerdere keren hoor! We beginnen iedere dag met een bijbelverhaal en liederen. We hebben ons in de eerste weken verwonderd over het scheppingsverhaal. Daarna hebben we het verhaal van Noach gehoord. En bijzonder: precies toen Noach in het verhaal uit de ark stapte en de regenboog zag,  zagen wij er ook één! In de komende tijd verdiepen we ons nog in de wijsheidsboeken Job, Psalmen en Spreuken, daarna zullen we naar de kerstverhalen gaan luisteren. Op de meeste ochtenden hebben we de vakken rekenen, spelling en taal. We werken erg doelgericht. De doelen van het blok hangen in de klas op en ook iedere les bekijken wij op Snappet (wij werken met de methodes op een tablet) hoe we scoren en of we in die les vooruit zijn gegaan. Of misschien achteruit natuurlijk. En dan bedenken we waardoor dat komt, zodat we in de volgende les zo verder kunnen gaan of onszelf juist weer kunnen verbeteren. We lezen veel op allerlei verschillende manieren en met veel verschillende werkvormen. We lezen hardop, voor onszelf, in tijdschriften, kranten en boeken. En zelfs een enkel keertje in de Donald Duck. Wist u dat we zelfs uit dit laatste vaak moeilijke woorden leren? We oefenen ook veel met begrijpend lezen. Verbanden leggen en samenvattingen maken, enzovoort. In de middagen hebben we de vakken Engels, Da Vinci, verkeer, kanjertraining en muziek. De meesten van ons durven nog niet zo goed iets te zeggen of voor te lezen in het Engels, maar we leren dat ook dit gewoon met veel oefenen te maken heeft. Bij Da Vinci hebben we het nu over het volk Maori, maar ook de kiwivogel, de geografie van Nieuw-Zeeland en varens komen voorbij. Naar één vak in de week kijken we allemaal bijzonder uit: het vak drama. Juf heeft hier een opleiding voor gedaan en leert ons allemaal verschillende dramavormen aan. Zo hebben we al aan tableau vivant gedaan en pantomime. Het is nog… ... Lees Meer