De Tamboerijn is een basisschool voor onderwijs aan leerlingen van 4 t/m 12 jaar die wordt vormgegeven vanuit bijbelse overtuiging.

De Tamboerijn is een christelijke basisschool. Onze leerkrachten leven en werken vanuit hun persoonlijke relatie met Jezus Christus. De leerkrachten begeleiden leerlingen naar een levenswijze die gebaseerd is op een relatie met de levende God. Dit doen we vanuit de Bijbel. Wij passen de Bijbel toe in onze dagelijkse omgang met de leerlingen, collega’s en ouders.

Hoe doen we dat?

 • elke schooldag beginnen en eindigen we met gebed.
 • wij vertellen verhalen en lezen (voor) uit de Bijbel, zodat leerlingen de Bijbel leren kennen.
 • in ons onderwijs zijn wij er op uit onze leerlingen christelijk toe te rusten.

De Tamboerijn

 1. heeft een herkenbare en doorleefde identiteit.
 2. geeft uitstekend onderwijs en heeft een duidelijke visie.
 3. heeft een lerende cultuur
 4. heeft een open en veilig schoolklimaat
 5. leert de leerlingen van betekenis te zijn voor de samenleving.

Om de christelijke identiteit praktisch in te kunnen vullen en de normen en waarden beter vorm te geven hanteert de Tamboerijn samen met alle scholen van LEV-WN de volgende kernwaarden:

 • Liefde
 • Vertrouwen
 • Eigenaarschap

Deze kernwaarden (uitgewerkt in ons Schoolplan) vergroten de duidelijkheid naar leerlingen, ouders en leerkrachten.