Scholen zijn verplicht een interne contactpersoon en externe vertrouwenspersoon te hebben.

De interne contactpersoon is een wegwijzer binnen de school die je op weg helpt als je een klacht of een probleem hebt die je niet bij de persoon zelf kwijt kunt.

Deze contactpersonen kunnen u helpen met het helder krijgen van de klacht en het  nemen van vervolgstappen. Ook kunnen zij ondersteunend zijn bij de overdracht van gegevens aan de  vertrouwenspersoon. De contactpersonen zijn voor de eerste opvang bij een klacht, de  vertrouwenspersoon voor de verdere begeleiding van de klager bij de afhandeling van de klacht.

Op onze school zijn dat voor de groepen 1-3 Elly Klapwijk en voor de groepen 5-8 Marije Marck. De interne contactpersoon is er voor ouders, collega´s en kinderen. Aan het begin van het schooljaar worden de klassen bezocht om de kinderen op de hoogte te stellen van de functie van interne contactpersoon en het gezicht erachter.