Onze missie

Het onderwijs op De Tamboerijn stimuleert de ontwikkeling van elk kind. De inspiratie hiervoor vinden wij in God die wij kennen vanuit Zijn Woord, de Bijbel.

Wij zijn een school waar leerlingen en leerkrachten samenwerken en elkaar respecteren. We willen een veilige plek bieden, waar ieder kind de mogelijkheid krijgt om zich optimaal te ontwikkelen.

Onze visie

Op De Tamboerijn bieden we onderwijs van betekenis. Elk kind uniek en heeft zijn eigen talenten en mogelijkheden van God gekregen.

Een school is een plaats waar niet alleen kennis wordt overgedragen, maar waar je ook samen met anderen mag ontdekken wie je bent en wat je kunt. Op onze school kunnen kinderen zich ontwikkelen op zijn of haar eigen niveau in een veilige omgeving

Onze inzet is erop gericht om alle kinderen te vormen tot jonge mensen die in geloof en met plezier in het leven staan. Onze kinderen mogen weten wie ze zijn, wat hun unieke plek is en wat ze in de maatschappij kunnen betekenen.  

We vinden belangrijk:

  • kinderen een veilige en uitdagende omgeving te bieden waarin zij zich op hun niveau kunnen ontwikkelen.
  • om kinderen verschillende werkvormen aan te bieden die hun nieuwsgierigheid opwekt en waarmee ze hun talenten kunnen ontdekken.
  • dat kinderen gemotiveerd en enthousiast zijn en dat zij plezier hebben in het onderwijs dat wij bieden.
  • dat kinderen eigenaar worden van hun leerproces, iets lastigs willen proberen en leren om door te zetten, te reflecteren zodat ze uiteindelijk trots kunnen zijn op het resultaat. We werken samen om elkaar te dienen met onze talenten.Wereldoriëntatie en creatieve vakken worden in samenhang gegeven. Bij de overige vakken werken de kinderen zoveel mogelijk op hun eigen niveau in leerpleinen.
Onze doelgroep

Ouders die bewust kiezen voor onderwijs vanuit de Bijbel en instemmen met de identiteit van de Tamboerijn. De identiteit van de Tamboerijn is een gezamenlijk vastgesteld identiteitsbeleid met alle 26 scholen binnen de vereniging LEV-WN en is uitgewerkt in de notitie ‘Het Licht schijnt’.