Update uit groep 6

Annerie TammingaGroep 6

De tijd vliegt voorbij in groep 6. Nog maar een paar weken, en dan hebben we al zomervakantie!

Wat hebben we afgelopen weken allemaal meegemaakt? Nou, dat was weer behoorlijk veel! We kregen een nieuwe leerling in de klas en dat vonden we erg gezellig! Er wordt gezellig met elkaar gespeeld in de pauzes.

Natuurlijk doen we veel de gewone vakken, zoals rekenen, taal, spelling, begrijpend lezen, enzovoort. Maar we proberen regelmatig af te wisselen in de manieren hoe we deze lessen vormgeven. Zo doen we regelmatig iets met ‘bewegend leren’, bijvoorbeeld buiten, maar dit kan ook in de gangen of in de klas. De afwisseling in leren spreekt veel kinderen aan!

Nog wekelijks oefenen we met een rekenspel om onze basisvaardigheden te ontwikkelen. Dit doen we de laatste weken samen met groep 7. We kunnen veel leren van elkaar!

We volgen de Kanjertraining in de klas en leren dan hoe we op een goede manier met elkaar om kunnen gaan. We leren bijvoorbeeld om duidelijk te praten en goed naar iemand anders te luisteren. We deden een oefening waarbij we met de ruggen tegen elkaar probeerden om hetzelfde te tekenen. De één mocht alleen maar uitleg geven, de ander mocht alleen maar luisteren. Best lastig!

Nog een paar weken… dan is het zomervakantie. We gaan nog even knallen in groep 6! Nog de laatste blokken van taal, spelling en rekenen. Het laatste thema van Da Vinci. Cito-toetsen maken. Maar ook: nog heel veel lol maken met elkaar, mooie gesprekken hebben en genieten van de leuke klas die we met elkaar zijn!