Een aantal enthousiaste ouders vormt onze activiteitencommissie.

Zij coördineren en regelen onder andere (de catering bij) de Christelijke vieringen, de schoonmaakavonden, het schoolreisje en het Sinterklaasfeest.

Regelmatig zullen de leden van de activiteitencommissie en/of de leerkrachten een beroep op u doen voor hulp bij de verschillende activiteiten.