Om de week wordt er op school een bidochtend georganiseerd door en voor ouders om te bidden voor de school.

De Tamboerijn en de hele LEV-WN scholengemeenschap is uniek in deze tijd.
We zijn blij en dankbaar dat onze kinderen christelijk onderwijs ontvangen op een school waarvan alle teamleden een levend geloof in Jezus hebben en werken met christelijke lesmethodes!

We bidden voor:

  • de directrice en de teamleden, stagiaires en mensen op het kantoor. Voor kracht, gezondheid en bemoediging
  • oplossingen voor praktische problemen
  • geestelijke en lichamelijke kracht voor de kinderen

We bidden ook dat de identiteit van de school gehandhaafd mag blijven en dat we als school een zegen mogen zijn voor velen.

Om de woensdag komen we direct om 8:30 bij elkaar in het speellokaal.
We drinken wat thee/koffie en bespreken de door de door school en de kinderen aangeleverde gebedspunten. Elke woensdag staat er een andere klas centraal en de klas die aan de beurt is, levert specifiek gebedspunten aan.

Vervolgens zingen we 1 of 2 liedjes en bidden om beurten hardop voor de school.
Ons streven is om half 10 klaar te zijn.
Er is ook een emailadres waar gebedspunten naar kunnen worden gemaild: bidgroeptamboerijn@levwn.nl

U kunt uw kinderen die nog niet naar school gaan eventueel meenemen, want er is speelgelegenheid in het speellokaal en vaak zijn er meerdere kinderen aanwezig. We vragen de ouders dan wel om zelf het kind in de gaten te houden, zodat de rust bewaard blijft.

U bent van harte welkom!

Met vriendelijke groet,

De bidgroep