De MR bestaat uit 2 geledingen:

  • De personeelsgeleding: Jeroen Schreurs, Suzanne Schroer en Hadassa de Feniks
  • De oudergeleding: Christiaan Sneep, Saskia van Berkel en Daniëlle Toren

In een schooljaar komen wij 3 keer bij elkaar om o.a. de volgende onderwerpen te bespreken:

  • TSO, inclusief financiën
  • Schoolgids
  • Begroting en ouderbijdrage
  • Vakantierooster
  • Jaarplan en jaarverslag
  • Formatie en groepsverdeling
  • Nieuwbouw van de school
  • Werkverdelingsplan voor het personeel

Per onderwerp verschilt het of de MR instemmingsrecht of adviesrecht heeft.

Mocht u vragen of opmerkingen hebben of punten ter bespreking in de MR, kunt u contact opnemen met één van de ouders van de MR of mailen naar mrdetamboerijn@levwn.nl

Saskia van Berkel, voorzitter