We willen graag met ouders samenwerken om de kinderen te helpen zich te ontwikkelen.
We hebben hiervoor verschillende contactmogelijkheden:

Algemene schoolzaken

 • Communicatie-app “Parro”
 • Koffieochtenden
 • Ouderpanel
 • Ouderavonden Werkgroep Identiteit op School
 • Tweejaarlijkse oudertevredenheidspeiling

Groepszaken

 • Informatieavond
 • Communicatie-app “Parro”
 • Kijkochtend/middag
 • Presentaties van ouders

Uw kind

 • Huisbezoek bij nieuwe gezinnen
 • Startgesprekken
 • Vervolggesprekken
 • Evaluatiegesprekken entreetoets groep 7
 • Adviesgesprekken groep 8
 • Kindgesprekken
 • Ouderportaal in ParnasSys
 • Communicatie-app “Parro”

Een korte mededeling of vraag kunt u voor schooltijd op het plein aan de leerkracht stellen. Heeft u meer tijd nodig, dan vragen we u om een afspraak te maken.

Heeft u opmerkingen of vragen hierover dan kunt u mailen met onze directeur, mevrouw Mireille Schinkelshoek (m.schinkelshoek@levwn.nl).