Onze schoolgids 2021-2022 – Schoolgids 2021-2022

Het schoolplan 2019-2023 – De Tamboerijn schoolplan 2019-2023 def

Visiedocument Meer- en hoogbegaafdenbeleid LEV-WN – MHB visiedocument definitief LEV WN 18-10-2018

In dit document staat beschreven welke strategieën we gebruiken in de rekenles –Pluspunt_3_Rekenstrategieen

In dit document staan de spellingafspraken beschreven die we gebruiken in de spellingles –Categorieënkaart Spelling gr 3-8

Aanvraagformulier Buitengewoon verlof AANVRAAGFORMULIER BUITENGEWOON VERLOF.docx