Komt u ons team versterken?

Wij, de Tussen Schoolse Opvang (TSO), verzorgen de middagpauze van de kinderen op De Tamboerijn. De TSO begint om 12.00 uur en eindigt om 13.00 uur. De boven- en onderbouw gaan gescheiden buiten spelen in die tijd.
De meeste kinderen blijven op school eten. De kinderen nemen zelf eten en drinken mee. Er is geen schoolmelk, maar uw kind kan wel zijn drinken in een koelkast zetten.

De kinderen eten samen met hun eigen leerkracht in de klas. De kinderen van de onderbouw eten eerst en gaan daarna buiten spelen. De kinderen van de bovenbouw spelen eerst buiten en gaan daarna in de klas eten. De TSO ziet erop toe dat de kinderen een gezellige en veilige pauze hebben. De overblijfkrachten zijn ouders van de leerlingen of ouders van oud-leerlingen.

Bent u in de gelegenheid en vindt u het leuk om samen met ons de pauze van de kinderen tot een fijne tijd te maken, meldt u dan aan. U wordt eens in de veertien dagen ingeroosterd op een door u gewenste dag.

Wat wordt er van u verwacht? Het is de bedoeling dat u toezicht houdt op het spel en het welbevinden van de kinderen. Samen met de andere overblijfouders creëert u een plek waar de kinderen zich veilig voelen en waar ze kunnen ontspannen door lekker te spelen. De concrete taken staan op het overblijfschema omschreven.

Indien u niet in de gelegenheid bent om mee te draaien met de TSO en uw kind blijft wel over dan vragen wij u om de TSO af te kopen. De kosten bedragen hiervoor € 180,- voor één kind per jaar, voor elk volgend kind €100,- per jaar. Dit wordt op de factuur van de ouderbijdrage bij u in rekening gebracht.

Wilt u bijgevoegd inschrijfformulier invullen en inleveren bij de TSO-commissie? Dit kan per e-mail of in het postvakje in de docentenkamer.

Met vriendelijke groet,
De TSO-commissie

Inschrijfformulier TSO 2020