Komt u ons team versterken?

Wij, de Tussen Schoolse Opvang, verzorgen de middagpauze van de kinderen op de Tamboerijn.

De kinderen hebben tussen 12.00 uur tot 13.00 uur pauze. De meeste kinderen blijven op school eten. De kinderen nemen zelf eten en drinken mee. Wel is er de mogelijkheid om gebruik te maken van schoolmelk. Dit kunt u regelen via de website www.schoolmelk.nl. Indien u kiest voor schoolmelk dient u er rekening mee te houden dat er op de eerste twee dagen na een schoolvakantie geen schoolmelk is en dat u dan zelf drinken aan uw kind mee moet geven.

De onderbouwkinderen eten samen met hun eigen leerkracht in de klas. Als de kinderen klaar zijn met eten, gaan ze buiten spelen.
De bovenbouwkinderen gaan eerst buitenspelen en eten daarna met de eigen leerkracht in de klas.
Wij als Tussen Schoolse Opvang zien erop toe dat de kinderen een gezellige en veilige pauze hebben. De overblijfkrachten zijn ouders van de leerlingen of ouders van ex-leerlingen.

Bent u in de gelegenheid en vindt u het leuk om samen met ons de pauze van de kinderen tot een fijne tijd te maken, meldt u dan aan. U wordt eens in de veertien dagen ingeroosterd op een door u gewenste dag.

Wat wordt er van u verwacht? Het is de bedoeling dat u toezicht houdt op het spel en het welbevinden van de kinderen. Samen met de andere overblijfouders creëert u een plek waar de kinderen zich veilig voelen en waar ze kunnen ontspannen door lekker te spelen.

Indien u niet in de gelegenheid bent om mee te draaien met de Tussen Schoolse Opvang en uw kind blijft wel over, bent u verplicht om de Tussen Schoolse Opvang af te kopen. De kosten bedragen hiervoor € 180,- voor het eerste kind. Voor het tweede, derde en vierde kind wordt € 100,- per kind berekend. Dit wordt op de factuur van de ouderbijdrage bij u in rekening gebracht.

Als school vinden wij het belangrijk dat kinderen gezond eten en drinken. Niet alleen thuis, maar ook op school. Daarom hebben wij ervoor gekozen om op onze school schoolmelk aan te bieden. Al voor 28 cent per pakje kan uw kind elke dag in de kleine en/of grote pauze een lekker koud pakje verse melk krijgen. Interesse? Ga dan naar www.schoolmelk.nl en sluit een abonnement af. Drie weken na afsluiten van het abonnement start de levering van de melk.

Voor meer informatie zie onderstaande folder.

Schoolmelk Folder (1)