Welkom bij groep 3!

Thirza AchterbergGroep 3, Groep 3 welkomsttekst

Welkom op de pagina van groep 3. Wij zijn een gezellige klas met 21 kinderen waar veel te beleven valt. Van maandag t/m donderdag is juf Thirza in de klas en op vrijdag staat juf Yvonne voor de groep. Juf Daisy is af en toe ook in de klas te vinden voor extra ondersteuning en juf Lyanne loopt op dinsdag bij ons stage.

Groep 3 staat voor veel kinderen in het teken van het leren lezen, maar dat is natuurlijk niet het enige wat er bij ons gebeurd. Op deze pagina willen we u graag laten zien hoe een dag in onze groep eruit ziet. 

Wanneer de kinderen ’s ochtends binnenkomen dan beginnen ze met een inloop. Op elk groepje ligt materiaal waarmee de kinderen aan de slag kunnen. Dit is vaak herhaling van wat we met rekenen, schrijven en lezen al hebben geleerd.

Hierna gaan we gezellig met elkaar in de kring en beginnen we de dag met de Here God. We zingen, luisteren naar een verhaal of maken de verwerking in het schrift dat hoort bij de verhalen van de week.

Na de kring gaan we door met rekenen. Dit doen we op allerlei manieren. Een circuit met allerlei spelletjes, bewegend leren op het schoolplein, in het schrift oefenen of oefenen op onze Chromebook .

Dan is het tijd voor pauze. We  spelen lekker met onze eigen groep buiten spelen en daarna eten we ons fruit op terwijl de juf voorleest.

Na de pauze beginnen we met de leesles. Hierbij gebruiken we de methode Lijn 3. In het eerste halfjaar van groep 3 komen alle klanken één voor één voorbij en leren de kinderen met de geleerde klanken lezen. Het tweede halfjaar kunnen de kinderen al meer lezen en gaan we daar op door. Door middel van de methode wordt er ook gekeken naar de verschillende niveaus in de groep. Zo worden kinderen die al vanaf het begin van groep 3 kunnen lezen op hun niveau uitgedaagd en de kinderen die het moeilijk vinden, krijgen extra hulp. Met deze methode wordt er ook aandacht besteed aan het vak spelling: het schrijven van woorden.

Na de leesles schrijven we in ons schrijfschrift. De letters die wij leren schrijven sluiten aan bij de letters die we

 hebben leren lezen bij de leesles.

Na het ochtendprogramma is het tijd voor een boterham. Bij ons op school zijn we gewend om met ze allen op school te lunchen. Eerst zitten we 20 minuten in de klas en eten we met elkaar onze lunch op. Daarna gaan we 30 minuten naar buiten voor de pauze.

De middagen staan in het teken van de muziek, verkeer, drama, expressie, Engels, kanjertraining en het werken in thema’s. Voor het thematisch werken gebruiken we thema’s van Lijn 3 die voorbij komen of de thema’s van de methode Da Vinci.

Daarnaast draaien wij mee in het leerplein 1,2,3. Wat betekent dat we veel samenwerken met de groepen 1/2a en b. We werken met z’n allen aan hetzelfde thema en 1x in de week doen we de wisselkring. Waarbij er steeds een andere juf van de groep 1,2 en 3 een les over het thema komt geven. 

Zo zien onze dagen eruit op papier, maar natuurlijk verandert dat zo af en toe wel eens. Zo geeft Meester Jordy bijvoorbeeld op maandagochtend ook nog gym en ondernemen we nog wel eens een uitstapje of bedenken we iets anders dat beter aansluit bij de kinderen.

We hopen in ieder geval dat u zo een beeld heeft gekregen van hoe het er in groep 3 uitziet.