Welkom bij groep 8

Celine den DekkerGroep 8 welkomsttekst

Hallo allemaal,

Wat leuk dat u onze pagina bezoekt! Wij zijn een hele gezellige groep 8 van 26 kinderen, met een enthousiaste juf. We houden ervan om gezellig met elkaar te kletsen, de wereld te ontdekken door bijvoorbeeld het jeugdjournaal of excursies en allerlei verschillende dingen te leren. We vinden het fijn wanneer het werken wordt afgewisseld met iets van een spel tussendoor. Juf weet iedere keer weer iets nieuws te verzinnen en sommige spellen doen we gewoon meerdere keren hoor!

We beginnen iedere dag met een bijbelverhaal en liederen. We hebben ons dit jaar eerst verwonderd over het scheppingsverhaal. Daarna hebben we het verhaal van Noach gehoord. En bijzonder: precies toen Noach in het verhaal uit de ark stapte en de regenboog zag,  zagen wij er ook één! We hebben ons verdiept in de wijsheidsboeken Job, Psalmen en Spreuken. Nu luisteren we naar verhalen over de Here Jezus: hoe Hij zijn discipelen koos, welke wonderen Hij deed en welke bedoeling Hij had met de gelijkenissen. We ontdekken dat dat verhalen niet alleen betekenis hadden voor de mensen in de tijd van de Here Jezus, maar ook nog steeds voor ons.

Op de meeste ochtenden hebben we de vakken rekenen, spelling en taal. We werken erg doelgericht. De doelen van het blok hangen in de klas op en ook iedere les bekijken wij op Snappet (wij werken met de methodes op een tablet) hoe we scoren en of we in die les vooruit zijn gegaan. Of misschien achteruit natuurlijk. En dan bedenken we waardoor dat komt, zodat we in de volgende les zo verder kunnen gaan of onszelf juist weer kunnen verbeteren. Omdat we al weten welke kant we op gaan in de richting van het VO, hoeft niet iedereen alle doelen te leren en te kunnen. Juf zoekt per les voor ons uit of het een doel is wat we – voor ons niveau- moeten beheersen. Soms hoeft daardoor niet iedereen de les te maken en werken we aan andere doelen, waar we nog in kunnen groeien.

We lezen veel op allerlei verschillende manieren en met veel verschillende werkvormen. We lezen hardop, voor onszelf, in tijdschriften, kranten en boeken. En zelfs een enkel keertje in de Donald Duck. Wist u dat we zelfs uit dit laatste vaak moeilijke woorden leren? We oefenen ook veel met begrijpend lezen. Verbanden leggen en samenvattingen maken, enzovoort.

In de middagen hebben we de vakken Engels, Da Vinci, verkeer, kanjertraining en muziek. De meesten van ons durven nog niet zo goed iets te zeggen of voor te lezen in het Engels, maar we leren dat ook dit gewoon met veel oefenen te maken heeft. Bij Da Vinci hebben we het gehad over het volk Maori, maar ook de kiwivogel, de geografie van Nieuw-Zeeland en varens komen voorbij. Nu behandelen we het thema Aziaten.

Naar één vak in de week kijken we allemaal bijzonder uit: het vak drama. Juf heeft hier een opleiding voor gedaan en leert ons allemaal verschillende dramavormen aan. Zo hebben we al aan tableau vivant gedaan en pantomime. Het is nog wel een beetje wennen om elkaar niet na te doen, maar juist je eigen fantasie gebruiken. En te durven natuurlijk!

Naast alle “standaard” vakken, gaan we ook regelmatig op excursie of andere dingen doen. Zo werken we momenteel aan de ‘Bright Ideas’, waarbij we zelf technische innovatieve oplossingen gaan bedenken voor 3 problemen: anders wonen, anders verplaatsen en anders produceren.

Groetjes van groep 8 en hun juf!