De identiteitscommissie, een mond vol, maar het komt erop neer dat we invulling geven aan waar de school, de Tamboerijn, voor staat.

De Tamboerijn is een school die ruim vijfentwintig jaar geleden door ouders gesticht werd met het idee om hun kinderen doorleefd christelijk onderwijs te geven. Niet alleen bijbelverhalen vertellen, maar ook leren bidden, met de groep over God praten, met elkaar leren omgaan zoals Jezus ons heeft voorgehouden. En niet onbelangrijk, ouders die elkaar daarin vinden en willen steunen om de opvoeding vanuit huis door te trekken naar de school.

Jullie kennen ons natuurlijk wel van de bezoeken aan huis. Bij iedereen komen we langs als er voor het eerst een kind uit een gezin naar de Tamboerijn gaat. Dat is altijd erg leuk om te doen en zeker ook betekenisvol. Voor ons zijn het altijd goede en open gesprekken. Het gaat ergens om. Telkens weer bijzonder als ouders vertellen dat ze graag willen dat hun kinderen ook Jezus leren kennen en daarin begeleid worden door leerkrachten die dat voorop stellen. Soms hebben ouders andere ideeën en daar praten we dan over door om te bepalen of een keuze voor de Tamboerijn wel een juiste keuze zou zijn.

Bij de sollicitaties van nieuwe leerkrachten sluiten we aan. Onze interesse ligt dan bij het geloofsgesprek.

Jaarlijks organiseren we samen met de directeur een thema avond. Voorgaande jaren ging dat over ‘social media’ en ‘seksuele opvoeding’. We proberen onderwerpen te vinden die belangrijk zijn voor de christelijke vorming van kinderen. Onderwerpen waarvan we merken dat die leven bij de ouders.

Ook hebben we jaarlijks een uitje met de leerkrachten. We praten dan over hoe het is om in de klas handen en voeten te geven aan het geloof. Vorig jaar deden we dat onder het genot van een barbecue bij de Zegerplas. Tijdens een loopje rond de plas konden we elkaar spreken.

We zijn als leden heel verschillend. Niet alleen als personen met specifieke gaven en gebreken, maar ook qua kerkelijke achtergrond. Net als de kinderen op school. Heb jij interesse om met ons mee te doen, dan horen we dat graag!